Loading...
Home 2018-01-28T15:51:00+00:00

EVERYDAY FOLK WISDOM.

เราคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อสร้างวัตกรรมคุณภาพชีวิต เราเชื่อว่าพืชพันธุ์ออแกนิคและวิธีคิดตามภูมิปัญญาไทยมีประสิทธิภาพในการปกป้องและส่งเสริมพัฒนาของเด็ก

หลายร้อยปีของการสร้างภูมิปัญญาเชิงนวัตกรรม ลองผิดลองถูก และผ่านประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ทำให้เรามีความมั่นใจในการดำรงชีวิต และภูมิปัญญาแบบไทยว่าจะสามารถสร้างเสริมประสบการณ์ ปกป้องเราจากโรคภัยไข้เจ็บ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เราเคารพและมองเห็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอดความรู้ของไทย เพื่อสนับสนุนสุขภาพ พัฒนาการ โดยเน้นที่ช่วงวัยตั้งแต่เด็กแรกเกิด เพราะเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของชีวิตที่ดีที่สุด
COMING SOON.
0
world’s newborn baby / hour